Main languages of our Website: Greek and English.
Κύριες γλώσσες της Διαδικτυακής μας Τοποθεσίας : Ελληνικά και Αγγλικά.

Ακίνητη Περιουσία γη και κατοικία

Τα χελιδόνια και πολλά άλλα πουλιά κτίζουν τις φωλιές τους όπου θέλουν.

Μακάρι όλοι οι άνθρωποι να μπορούσαν να κτίσουν τις φωλιές τους, τα σπίτια τους εννοώ , όπου θέλουν και όπως θέλουν πάντοτε φυσικά μέσα στα νόμιμα πλαίσια.

Η απόκτησης γης και ακίνητης περιουσίας είναι έναν ιερόν και βασικό ανθρώπινο δικαίωμα και πρέπει να γίνεται σεβαστό από όλες τις Χώρες.

Η αγορά ακινήτου για ιδιοκατοίκηση για τον καθένα αποτελεί όνειρο ζωής.

Επίσης η αγορά ακινήτων και ειδικά η αγορά γης για επένδυση ήταν και θα είναι μια από τις σημαντικότερες επενδυτικές επιλογές.

Πριν αποφασίσει κάποιος να αγοράσει έναν ακίνητο είτε για ιδιοκατοίκηση είτε για επένδυση πρέπει να κάμνει τους υπολογισμούς του για το εάν έχει τα απαραίτητα χρήματα για την αγορά του ακινήτου και εάν μπορεί να αντεπεξέλθει οικονομικά.

Εάν μπορεί κάποιος με βάση τις οικονομικές του δυνατότητες να αγοράσει ένα ακίνητο για ιδιοκατοίκηση αυτή είναι η καλύτερη λύση, εάν όμως δεν μπορεί τότε αναγκαστικά θα ενοικιάσει και έτσι τουλάχιστον θα γλιτώνει και την συντήρηση της οικοδομής και όταν θέλει να πάει κάπου αλλού τότε θα είναι ποιο εύκολο να μετακινηθεί.

Στην σημερινή εποχή που είναι η εποχή του διαδικτύου όλο και περισσότεροι αγοραστές και πωλητές ακίνητης περιουσίας χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για να κάμουν την έρευνά τους είτε για να αγοράσουν, είτε για να ενοικιάσουν και είτε για να πωλήσουν την ακίνητή τους περιουσίας.

Για την Πράσινη ενέργεια και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας διαβάστε στην ιστοσελίδα    https://www.linkstomarkets.com/products/prasini-energeia-kai-oi-ananeosimes-piges-energeias 

Immovable Property, Real Estate land and residence

Swallows and many other birds build their nests wherever they want.

I wish that all people could build their nests, their homes, I mean, wherever they want and as always of course within legal frameworks.

The acquisition of land and property is a sanctuary and a basic human right and must be respected by all countries.

Buying property for housing is a lifetime dream for everyone.

Also the real estate market and especially the purchase of land for investment has been and will be a major investment options.

Before anyone decides to buy a property either for residential or investment he/she must do his calculations about whether they have the necessary funds to purchase the property and whether they can cope financially.

If someone can, based on their financial capacity, buy a property for housing, is the best solution, but if not, then necessarily they must rent. At least in this way, they can save money from the maintenance of the building and when they want to go somewhere else then it is what easy to move.

In the current era which is the era of the Internet more and more buyers and sellers of real estate use the Internet to make their research, either to buy, to rent or to sell their real estate.

For the green energy and renewable energy sources read the webpage https://www.linkstomarkets.com/products/green-energy-and-renewable-energy-sources

About interest rates

links to markets
συνδέσεις για αγορές
ссылки на рынки
市場的連結      

Immovable Property, Real Estate land and residence trakter links to marketslinks to marketstrakter links to marketslinks to markets trakter links to markets links to marketstrakter links to marketslinks to marketsLinksToMarkets.com

Ads help us operate our website. When you visit our website, our website and advertiser companies can access and use COOKIES on your device to display relevant personalised content ads. See how COOKIES are used and how you can change your settings. By Continuing on this site you accept the use of COOKIES on your device.

Οι διαφημίσεις μας βοηθούν να λειτουργούμε τον διαδικτυακό μας τόπο. Όταν επισκέπτεστε τον διαδικτυακό μας τόπο, ο διαδικτυακός μας τόπος και οι διαφημιζόμενες εταιρείες μπορούν να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν COOKIES στη συσκευή σας για την προβολή σχετικών διαφημίσεων εξατομικευμένου περιεχομένου. Δείτε πως χρησιμοποιούνται τα COOKIES και πως μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην Ιστοσελίδα μας σημαίνει ότι αποδέχεστε τη χρήση των COOKIES στη συσκευή σας.

LinksToMarkets.Com

LinksToMarkets.com - Welcome

Revolut.... Revolut - A better way to handle your money ... Connect your other bank accounts to Revolut with Open Banking and manage all your finances in one place; Learn more about Budgeting. Reach your financial goals faster with Personal Vaults....

Revolut.... Κάντε έξυπνες επενδύσεις με πολύτιμα Αγαθά

Revolut.... https://www.revolut.com/es-ES/revolut-plus

Revolut.... Tirez le meilleur parti de votre argent

Revolut.... Mache mehr aus deinem Geld

Revolut.... Investujte inteligentnejšie s cennými komoditami

Revolut.... Invest smarter with valuable Commodities

Revolut.... Investera smartare med värdefulla handelsvaror

Revolut.... Investește mai inteligent cu ajutorul mărfurilor valoroase

Revolut.... Invista de forma mais inteligente com bens de valor

Revolut.... Invester smartere med verdifulle råvarer

Revolut.... Beleg slimmer met waardevolle commodity's

Revolut.... Invest smarter with valuable Commodities

Revolut.... Ieguldiet gudrāk ar vērtīgām Precēm

Revolut.... Intelligenter investieren mit wertvollen Rohstoffen

Revolut.... Gyvenk išmaniau – pirk vertingas žaliavas

Revolut.... Invest smarter with valuable Commodities

Revolut.... Invierte con inteligencia con las materias primas

Revolut.... Κάντε έξυπνες επενδύσεις με πολύτιμα Αγαθά

Revolut.... Investi in modo intelligente, con i prodotti di valore

Revolut.... Invest smarter with valuable Commodities

Revolut.... Retail - Standard

Revolut.... Earn up to 5.00% with Savings Vaults

Localize your website - Manage translation - Reach customers globally - Get international SEO, Click to find more ...Bablic