Πράσινη ενέργεια και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Όταν λέμε πράσινη ενέργεια εννοούμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την ηλιακή ενέργεια, την αιολική ενέργεια, την γεωθερμία ή γεωθερμική ενέργεια, την ενέργεια από την ροή του νερού και την ενέργεια από την βιομάζα.

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δηλαδή ή πράσινη ενέργεια είναι μορφές ενέργειας που προέρχονται από την φύση, όπως ο ήλιος, ο άνεμος, η γεωθερμία και το νερό. Για να γίνει εκμετάλλευσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας δεν απαιτούνται παρεμβάσεις,  εξόρυξη, άντληση και η καύση, όπως γίνεται με τις μέχρι τώρα χρησιμοποιούμενες πηγές ενέργειας.

Η πράσινη ενέργεια ή οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι μορφές ενέργειας πολύ φιλικές προς το φυσικό περιβάλλον διότι δεν αποδεσμεύουν υδρογονάνθρακες, διοξείδιο του άνθρακα ή τοξικά και ραδιενεργά απόβλητα όπως το πετρέλαιο και τα άλλα ορυκτά καύσιμα που χρησιμοποιούνται παγκοσμίως σε πολύ μεγάλη κλίμακα.

Οι Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα βοηθήσουν στο να γίνει καλύτερο το φυσικό περιβάλλον και να μειωθούν οι δραματικές κλιματικές  αλλαγές διότι θα μειωθούν οι εκπομπές των καυσαερίων και των άλλων επικίνδυνων αερίων από τα μεγάλα εργοστάσια.

Πολλά κράτη υιοθετούν και χρηματοδοτούν πολιτικές για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ενόσω υπάρχει ο πλανήτης γη δεν θα εξαντληθούν ποτέ ενώ τα ορυκτά καύσιμα κάποτε θα εξαντληθούν. Επίσης η πράσινη ενέργεια μπορεί να βοηθήσει οικονομικά σε μεγάλο βαθμό στην ενεργειακή αυτάρκεια μικρών και μεγάλων χωρών με χαμηλότερο κόστος παραγωγής ενέργειας.

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις καιρικές συνθήκες και τις εποχές, δηλαδή εάν υπάρχει ηλιοφάνεια, εάν υπάρχουν άνεμοι και εάν υπάρχουν ποταμοί.

Στην αγορά υπάρχουν πολλές ευέλικτες εφαρμογές και τεχνικός εξοπλισμός που μπορούν να βοηθήσουν στην παραγωγή και στην αποθήκευση της πράσινης ενέργειας για τις ανάγκες των κατοίκων απομονωμένων σπιτιών, απομακρυσμένων χωριών και μικρών πόλεων καταργώντας το μεγάλο κόστος παραγωγής και μεταφοράς.

Με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα βοηθηθεί να σωθεί ο πλανήτης γη από τις κλιματικές αλλαγές και επίσης θα δημιουργηθούν πολλές θέσεις εργασίας σε όλες τις χώρες και οι πολίτες θα ανεξαρτητοποιηθούν από τους υδρογονάνθρακες και την πυρηνική ενέργεια.

links to markets
συνδέσεις για αγορές
ссылки на рынки
市場的連結

LinksToMarkets.com - Πράσινη ενέργεια και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας