Κεφάλαιο και σύστημα διαχείρισης επενδυτικού κεφαλαίου

Κεφάλαιο ονομάζεται οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο είτε πρόκειται για γη, κτίρια, μηχανήματα, χρήματα ή πολύτιμα μέταλλα.

Στην προκειμένη περίπτωση μιλούμε για το επενδυτικό κεφάλαιο και εννοούμε το διαθέσιμο χρηματικό κεφάλαιο που διαθέτει ένας επενδυτής για σκοπούς επένδυσης σε χρηματιστηριακές αγορές.

Κατά αρχή το επενδυτικό κεφάλαιο που θα επενδύσουμε στις χρηματιστηριακές αγορές πρέπει να είναι ένα μόνο μέρος από το χρηματικό κεφάλαιο που έχουμε αποταμιεύσει και το οποίο δεν θα έχουμε άμεση ανάγκη.

Εάν υποθέσουμε ότι έχουμε ένα συνολικό χρηματικό κεφάλαιο 100 χιλιάδων ευρώ και αποφασίσαμε να επενδύσουμε σε χρηματιστηριακές αγορές ένα ποσοστό του 10% του συνολικού μας χρηματικού κεφαλαίου τότε το διαθέσιμο επενδυτικό μας χρηματικό κεφάλαιο για σκοπούς επένδυσης σε χρηματαγορές είναι 10 χιλιάδες ευρώ.

Εάν δεν διαθέτουμε από μόνοι μας την ικανότητα και την εμπειρία για τις χρηματιστηριακές αγορές πρέπει να βρούμε κάποιον έμπιστο αδειούχο χρηματιστηριακό σύμβουλο για να μας δώσει τις κατάλληλες συμβουλές.

Εάν διαθέτουμε την απαιτούμενη ικανότητα και εμπειρία για τις διάφορες  χρηματιστηριακές αγορές και πάλι χρειάζεται μεγάλη προσοχή .

Ένα από τα βασικά στοιχεία της διαχείρισης του επενδυτικού κεφαλαίου ενός βραχυπρόθεσμου, μεσοπρόθεσμου ή μακροπρόθεσμου επενδυτή  είναι η εφαρμογή ορισμένων βασικών κανόνων που θα τον βοηθήσουν καταρχήν να διαφυλάξει το επενδυτικό κεφάλαιό του και παράλληλα να κερδίσει όσο το δυνατό περισσότερα.

Βασικός κανόνας για οποιανδήποτε επενδυτή για να μπορεί να προστατέψει το δικό του επενδυτικό κεφάλαιο είναι ότι πρέπει να γνωρίζει και να καταλαβαίνει τι είναι η Τεχνική ανάλυση και τι είναι η Θεμελιώδης ανάλυση.

Τεχνική ανάλυσης με λίγα λόγια είναι η ανάλυσης των τιμών και των όγκων μιας μετοχής ή ενός δείκτη ή ενός νομίσματος με σκοπό την πρόβλεψη της μελλοντικής πορείας.

Θεμελιώδης ανάλυσης και πάλι με λίγα λόγια είναι η ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων μιας εταιρείας, μιας μετοχής ή ενός νομίσματος με σκοπό την πρόβλεψη της μελλοντικής κερδοφορίας και απόδοσης.

Η δική μου άποψη για καλύτερη απόδοση είναι ο συνδυασμός Θεμελιώδους ανάλυσης και Τεχνικής ανάλυσης. Επιλέγουμε πάντοτε με βάση την θεμελιώδη ανάλυση και αγοράζουμε ή πουλούμε μία χρηματιστηριακή επένδυση με βάση τις ενδείξεις και τα σήματα που μας δίνει η Τεχνική Ανάλυσης.

Για ένα πολύ βραχυπρόθεσμο ημερήσιο επενδυτή για να διαφυλάξει καλύτερα το επενδυτικό του κεφάλαιο, παράλληλα με το σύστημα Τεχνικής Ανάλυσης που εφαρμόζει,  πρέπει να εφαρμόζει και έναν άλλο πολύ βασικό κανόνα που ονομάζεται κανόνας του 4%.  

Δηλαδή για το σύνολο των επενδύσεών του ή της επένδυσής του ο πολύ βραχυπρόθεσμος ημερήσιος επενδυτής δεν πρέπει να διακινδυνεύει να χάσει περισσότερο από το 4% του επενδυτικού του κεφαλαίου. Με τον κανόνα αυτό ποτέ δεν θα θέσουμε σε κίνδυνο περισσότερο από το 4% του επενδυτικού μας κεφαλαίου και η λογική πίσω από τον κανόνα αυτόν είναι όταν θα έχουμε ζημιές τότε θα είναι μικρές και υποφερτές και όχι μεγάλες και καταστροφικές.

Οι ιδέες και οι απόψεις που περιγράφονται ποιο πάνω δεν αποτελούν επαγγελματικές επενδυτικές συμβουλές και όλοι μας πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι επενδύσεις στις διάφορες χρηματιστηριακές αγορές εμπεριέχουν πάντοτε μεγάλο κίνδυνο για απώλεια ολόκληρου του επενδυτικού μας κεφαλαίου.

Για το Λεξιλόγιο Αγοράς Συναλλάγματος και Χρηματιστηριακών Συναλλαγών διαβάστε περισσότερα στην ιστοσελίδα: https://www.linkstomarkets.com/foreign-exchange-market/vocabulary

Για τους δύο Βασικούς Κανόνες της Τεχνικής Ανάλυσης διαβάστε περισσότερα στην ιστοσελίδα: https://www.linkstomarkets.com/foreign-exchange-market/basic-rules-of-technical-analysis-daily-technical-analysis

Για το Τι είναι η Αγορά Συναλλάγματος διαβάστε περισσότερα στην ιστοσελίδα: https://www.linkstomarkets.com/foreign-exchange-market

Arcor Trading LTD
links to markets
συνδέσεις για αγορές
ссылки на рынки
市場的連結

trakter links to marketslinks to marketstrakter links to marketslinks to markets trakter links to markets links to marketstrakter links to marketslinks to markets

LinksToMarkets.com - Κεφάλαιο και σύστημα διαχείρισης επενδυτικού κεφαλαίου

Ads help us operate our website. When you visit our website, our website and advertiser companies can access and use COOKIES on your device to display relevant personalised content ads. See how COOKIES are used and how you can change your settings. By Continuing on this site you accept the use of COOKIES on your device.

Οι διαφημίσεις μας βοηθούν να λειτουργούμε τον διαδικτυακό μας τόπο. Όταν επισκέπτεστε τον διαδικτυακό μας τόπο, ο διαδικτυακός μας τόπος και οι διαφημιζόμενες εταιρείες μπορούν να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν COOKIES στη συσκευή σας για την προβολή σχετικών διαφημίσεων εξατομικευμένου περιεχομένου. Δείτε πως χρησιμοποιούνται τα COOKIES και πως μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην Ιστοσελίδα μας σημαίνει ότι αποδέχεστε τη χρήση των COOKIES στη συσκευή σας.

LinksToMarkets.com - Welcome

Revolut.... Revolut - A better way to handle your money ... Connect your other bank accounts to Revolut with Open Banking and manage all your finances in one place; Learn more about Budgeting. Reach your financial goals faster with Personal Vaults....

Revolut.... Κάντε έξυπνες επενδύσεις με πολύτιμα Αγαθά

Revolut.... https://www.revolut.com/es-ES/revolut-plus

Revolut.... Tirez le meilleur parti de votre argent

Revolut.... Mache mehr aus deinem Geld

Revolut.... Investujte inteligentnejšie s cennými komoditami

Revolut.... Invest smarter with valuable Commodities

Revolut.... Investera smartare med värdefulla handelsvaror

Revolut.... Investește mai inteligent cu ajutorul mărfurilor valoroase

Revolut.... Invista de forma mais inteligente com bens de valor

Revolut.... Invester smartere med verdifulle råvarer

Revolut.... Beleg slimmer met waardevolle commodity's

Revolut.... Invest smarter with valuable Commodities

Revolut.... Ieguldiet gudrāk ar vērtīgām Precēm

Revolut.... Intelligenter investieren mit wertvollen Rohstoffen

Revolut.... Gyvenk išmaniau – pirk vertingas žaliavas

Revolut.... Invest smarter with valuable Commodities

Revolut.... Invierte con inteligencia con las materias primas

Revolut.... Κάντε έξυπνες επενδύσεις με πολύτιμα Αγαθά

Revolut.... Investi in modo intelligente, con i prodotti di valore

Revolut.... Invest smarter with valuable Commodities

Revolut.... Retail - Standard

Revolut.... Earn up to 5.00% with Savings Vaults

Localize your website - Manage translation - Reach customers globally - Get international SEO, Click to find more ...Bablic