Επιτόκια, Ονομαστικό επιτόκιο, Επιτόκιο υπερημερίας

Όταν λέμε Επιτόκια ή Επιτόκιο εννοούμε το κόστος του χρήματος, δηλαδή την τιμή για ένα δάνειο για την χρήση ενός χρηματικού κεφαλαίου από ένα τραπεζιτικό ίδρυμα για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Υπάρχουν πολλών ειδών επιτόκια, όπως επιτόκιο δανεισμού, επιτόκιο καταθέσεως, επιτόκιο πιστωτικών καρτών, διατραπεζικό, διακρατικό και διάφορα άλλα.

Όταν αναφερόμαστε στο επιτόκιο ως τιμή εννοούμε μια συνισταμένη που αντιπροσωπεύει όλα τα είδη των επιτοκίων. Εάν το επιτόκιο δανεισμού είναι 5 % ετησίως εννοούμε πως όταν κάποιος δανειστεί έναν συγκεκριμένο κεφάλαιο θα πρέπει στο τέλος του έτους να πληρώσει εκτός από το συγκεκριμένο κεφάλαιο που δανείστηκε και 5 %  επιπλέον.

Το επιτόκιο υπόκειται σε αλλαγές που αντανακλούν τις συνθήκες της αγοράς. Η ρύθμιση των επιτοκίων γίνεται με αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών. Τα κριτήρια με βάση τα οποία λαμβάνονται οι αποφάσεις για αλλαγή των επιτοκίων είναι αρκετά σύνθετα και αφορούν στο σχεδιασμό της νομισματικής πολιτικής μιας οικονομίας ενός κράτους.

Ονομαστικό επιτόκιο είναι το επιτόκιο που αναφέρεται στις δανειστικές ή άλλες συμβάσεις και δεν περιλαμβάνει κανενός είδους προσαυξήσεις ή επιβαρύνσεις όπως υπερημερίας και καθυστέρησης.

Επιτόκιο υπερημερίας είναι το προσαυξημένο επιτόκιο που εφαρμόζεται σε μια δανειστική σύμβαση στην περίπτωση που ο δανειολήπτης καθυστερήσει την πληρωμή μιας ή περισσοτέρων δόσεων ή αποφύγει συνολικά την αποπληρωμή του δανείου στον δανειοδότη. Το επιτόκιο υπερημερίας συνήθως ορίζεται με νομοθεσία αλλά μπορεί να αποτελεί και αντικείμενο συμφωνίας μεταξύ των μερών.

Όταν κάποιος θα δανειστεί οποιονδήποτε χρηματικό κεφάλαιο από οποιαδήποτε τραπεζικό ίδρυμα πρέπει να γνωρίζει πάντοτε με ακρίβεια τους όρους της συμφωνίας δανειοδότησης.

    

links to markets

LinksToMarkets.com

Menu / Μενού

- Homepage / Αρχική σελίδα
- About us / Σχετικά με μας
- Contact us / Επικοινωνήστε με μας
- News / Νέα
- Terms and Conditions / Όροι και Προϋποθέσεις
- Computers and Accessories / Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Αξεσουάρ
- Vocabulary for Computers and Accessories / Λεξιλόγιο για Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και Αξεσουάρ
- Website Creation / Δημιουργία Ιστοσελίδας
- Creation and construction of simple banners / Δημιουργία και κατασκευή απλών μπάνερ
- Advertising with banners, advertising banner - Διαφήμιση με μπάνερ, διαφημιστικά μπάνερ
- Women's Clothing and Accessories / Γυναικεία Ρούχα και Αξεσουάρ
- Vocabulary for Women Clothing and Accessories / Λεξιλόγιο για Γυναικεία Ρούχα και Αξεσουάρ
- Children’s Clothes and Accessories / Παιδικά Ρούχα και Αξεσουάρ
- Men's Clothing and Accessories / Αντρικά Ρούχα και Αξεσουάρ
- Vocabulary for Men Clothing and Accessories / Λεξιλόγιο για Αντρικά Ρούχα και Αξεσουάρ
- Komboloi Begleri Accessories / Κομπολόι Μπεγλέρι Αξεσουάρ
- Possible ways to make online - Πιθανοί τρόποι για να κάμεις χρήματα με απευθείας σύνδεση στο διαδίκτυο
- Buy and sell domain name / Αγορά και πώληση domain name
- Foreign Exchange Market / Αγορά Συναλλάγματος
- Vocabulary for Foreign Exchange Market / Λεξιλόγιο για Αγορά Συναλλάγματος
- Basic Rules of Technical Analysis – Daily Technical Analysis / Βασικοί Κανόνες Τεχνικής Ανάλυσης - Ημερήσια Τεχνική Ανάλυση
- Immovable Property, Real Estate / Ακίνητη Περιουσία
- Ads Rental and Selling of Real Estate / Αγγελίες ενοικίασης και Πώλησης Ακίνητης Περιουσίας
- Photos immovable property - Φωτογραφίες ακίνητων περιουσιών
- Used cars and Motorcycles / Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες
- Selling Ads for Used Cars and Motorcycles / Αγγελίες Πώλησης για Μεταχειρισμένα Αυτοκίνητα και Μοτοσικλέτες
- Internet and Classified Ads - Διαδίκτυο και Μικρές Αγγελίες
- Classified Ads ...... / Μικρές Αγγελίες ........
- Holidays and Travels / Διακοπές και Tαξίδια
- Dating and Relations / Γνωρημίες και Σχέσεις
- Cooking recipes - Συνταγές μαγειρικής
- Health and Wellbeing - Υγεία και Ευεξία
- Forum discussions, Post Articles, Post free classified ads - Φόρουμ συζητήσεων, Ανάρτησης άρθρων, Ανάρτησης δωρεάν μικρών αγγελιών.
- Daily visitor statistics - Ημερήσια στατιστικά επισκεψιμότητας
- Archive traffic statistics - Αρχείο στατιστικών επισκεψιμότητας
- All Tags, links to many markets – Όλες οι ετικέτες, συνδέσεις σε πολλές αγορές

- Search / Αναζήτηση
- RSS Feeds / RSS Τροφοδοτήσεις
- Articles Archive / Αρχείο Άρθρων

Site Map / Χάρτης Ιστοσελίδας

Arcor Trading LTD
links to markets
συνδέσεις για αγορές
ссылки на рынки
市場的連結

LinksToMarkets.com