Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ)

links to markets

Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ), είναι η ζώνη θαλάσσιας δικαιοδοσίας των παράκτιων κρατών και περιλαμβάνει τα ύδατα, το βυθό και το υπέδαφος της περιοχής της, και αρχίζει μετά το τέλος της αιγιαλίτιδας ζώνης. Ο θεσμός αυτός αποτελεί τη σημαντικότερη καινοτομία του νέου δικαίου της θάλασσας.

Κάθε παράκτιο κράτος έχει δικαίωμα να ορίσει την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) μέχρι και 200 μίλια.

Η Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας θεσμοθετήθηκε το 1982 και δημιούργησε μια νέα θαλάσσια ζώνη, την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ). Αναφέρεται στο άρθρο 56 της Σύμβασης των Η.Ε, που καθορίζει τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις του παράκτιου κράτους, μέσα σε αυτήν την αποκλειστική οικονομική ζώνη.

Η παράκτια χώρα  έχει το δικαίωμα να ορίσει ως ΑΟΖ μια ζώνη πλάτους μέχρι 200 ναυτικά μίλια από τις ακτές της, εντός της οποίας το παράκτιο κράτος ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα σε θέματα που έχουν σχέση με την εξερεύνηση, εκμετάλλευση, διατήρηση και διαχείριση των φυσικών πηγών και πόρων, ζώντων ή μη, των υπερκείμενων υδάτων, του βυθού και του υπεδάφους της θάλασσας, με την προϋπόθεση ότι δεν θα συναντάει την ΑΟΖ της απέναντι χώρας, εάν συναντάει την ΑΟΖ της απέναντι χώρας τότε το όριο καθορίζεται από τη μέση απόσταση ή μέση γραμμή.

Ένα παράκτιο κράτος αποκτά ΑΟΖ με μονομερή δήλωση ανακήρυξης. Στη συνέχεια, συνάπτει συμφωνίες οριοθέτησης με τα γειτονικά κράτη.

Εάν οι γειτονικές χώρες δεν μπορέσουν να συμφωνήσουν και να οριοθετήσουν την θαλάσσια τους οικονομική ζώνη τότε λύνουν τη διαφορά τους με παραπομπή στο Διεθνές Δικαστήριο.

Ποιο κάτω φαίνεται ο χάρτης με την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) της Κυπριακής Δημοκρατίας

Arcor Trading LTD
links to markets
συνδέσεις για αγορές
ссылки на рынки
市場的連結

trakter links to marketslinks to marketstrakter links to marketslinks to markets trakter links to markets links to marketstrakter links to marketslinks to marketsLinksToMarkets.com

Ads help us operate our website. When you visit our website, our website and advertiser companies can access and use COOKIES on your device to display relevant personalised content ads. See how COOKIES are used and how you can change your settings. By Continuing on this site you accept the use of COOKIES on your device.

Οι διαφημίσεις μας βοηθούν να λειτουργούμε τον διαδικτυακό μας τόπο. Όταν επισκέπτεστε τον διαδικτυακό μας τόπο, ο διαδικτυακός μας τόπος και οι διαφημιζόμενες εταιρείες μπορούν να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν COOKIES στη συσκευή σας για την προβολή σχετικών διαφημίσεων εξατομικευμένου περιεχομένου. Δείτε πως χρησιμοποιούνται τα COOKIES και πως μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην Ιστοσελίδα μας σημαίνει ότι αποδέχεστε τη χρήση των COOKIES στη συσκευή σας.

                LinksToMarkets.com