Πτυχιακές εργασίες - Graduate works

2014-05-30 01:46

Οι πτυχιακές εργασίες είναι εργασίες που εκπονούνται από τους φοιτητές στο τελικό στάδιο των σπουδών τους.

Η σύνταξη και η παρουσίαση μίας πτυχιακής εργασίας από τον φοιτητή μίας πανεπιστημιακής σχολής αποτελεί πάντοτε απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή του πτυχίου.

Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι η ενασχόληση του φοιτητή με κάποιο ειδικό θέμα, με στόχο πάντοτε την επέκταση των γνώσεών του και την εμβάθυνση και την ανάπτυξη και επέκταση της ικανότητός του.

Χρειάζεται μεγάλη προσοχή από τους φοιτητές για την επιλογή του θέματος για την πτυχιακή τους εργασία και τα δύο βασικά κριτήρια για την επιλογή του θέματος κατά την δική μου άποψη είναι: α) Να είναι ένα θέμα που να αρέσει και να εμπνέει τον ίδιον τον φοιτητή και β) να συνδυαστεί και με τις μεταπτυχιακές σπουδές εάν θα υπάρξουν.

Η εκπόνησης και παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας αποτελεί την ποιο δύσκολη περίοδο στην φοιτητική ζωή αλλά όταν ο φοιτητής επιλέξει έναν θέμα που του αρέσει και τον εμπνέει τότε τα πράγματα είναι πολύ ποιο εύκολα.

Στην σημερινή εποχή, που είναι η εποχή του διαδικτύου, ο κάθε φοιτητής πάντοτε σε συνεννόηση με τους υπεύθυνους καθηγητές του μπορεί να βρει πληροφορίες για οποιονδήποτε θέμα τον ενδιαφέρει σε πολλές και διάφορες ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες στο διαδύκτιο.

Οι πτυχιακές εργασίες βαθμολογούνται πάντοτε από τους υπεύθυνους καθηγητές σε ότι αφορά το περιεχόμενο και την παρουσίαση τους.

Ο βαθμός μίας πτυχιακής εργασίας συμβάλλει πάντοτε στην τελική βαθμολογία του πτυχίου του φοιτητή.

Μία ολοκληρωμένη και άρτια πτυχιακή εργασία αποτελεί ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας και την βάση για την οποιανδήποτε μελλοντική εξειδίκευση του φοιτητή σε κάποιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. Επίσης η πτυχιακή εργασία αποτελεί προσωπικό κίνητρο για τον κάθε φοιτητή για την εμβάθυνση των γνώσεών του σε κάποιο θέμα που τον ενδιαφέρει.

Εύχομαι ολόψυχα σε όλους τους φοιτητές και φοιτήτριες σε όποιον έτος και αν βρίσκονται καλό διάβασμα και καλή επιτυχία.

Πίσω

* Your Website free for ever, find more ...........

Παραδοσιακό Ποδήλατο και Ηλεκτρικό Ποδήλατο

Παραδοσιακό Ποδήλατο και Ηλεκτρικό Ποδήλατο

Το παραδοσιακό ποδήλατο όπως ξέρουμε όλοι είναι το δίτροχο...

* Ebook Creation Software, Ebook Delivery System, Ebook Marketing System, All In One Ebook System Find more details

* Instant Essay Creator Software To Create, Publish And Print Professional Quality Essays Find more details

Main languages of our Website: Greek and English.
Κύριες γλώσσες της Διαδικτυακής μας Τοποθεσίας : Ελληνικά και Αγγλικά.

Graduate WORKS

Graduate works are works which are carried out by students in the final stage of their studies.

The compilation and presentation of a graduate work by the student of a University School is always a prerequisite in order to receive the degree.

The purpose of the graduate work is the engagement of the students with a specific theme, aiming always to expand their knowledge, deepening , the development and expansion of their abilities.

It requires great attention from students when choosing the topic for their dissertation work and from my opinion there are two main criteria for the choice of subject : a) Have a theme that the student likes and is inspired by it  and b) be combined with graduate studies if there will be any.

The preparation and presentation of the thesis is the difficult period in a student’s life but when the student chooses a topic that he likes and that it inspires him then things are much more easier.

In the current era, which is the era of internet, every student always in consultation with the responsible professors can find information on any topic he is interested in, in a variety of electronic libraries online.

The Graduate theses are marked always by the responsible professors in terms of content and presentation.

The degree of a final work always contributes to the final grade of the student's degree.

Αn integrated and good thesis is a competitive advantage in the labour market and the basis for any future specialization of the student in a graduate program. Also the thesis is a personal motive for every student to deepen their knowledge on a subject that interests them.

I wish wholeheartedly to all students in whatever year they are, good reading and success.

Traditional Bicycle and electric bicycle

Traditional Bicycle and electric bicycle

The traditional bicycle as we all know is the two-wheeled...

* Ebook Creation Software, Ebook Delivery System, Ebook Marketing System, All In One Ebook System Find more details

* Instant Essay Creator Software To Create, Publish And Print Professional Quality Essays Find more details

*-----* Excellent Software to Create and Print Barcode, Find more details ….> *-----* BitDefender safego is an application designed to protect online community members from different types of e-threats and from spam, Find more details ….> *-----* The easiest kitchen design software for professional designers, Find more details ….> *-----* Readiris 14 is a powerful OCR software designed to convert all your paper documents, images or PDF into editable and searchable digital text (Word, Excel, PDF…) in just a click ! Find more details ….> *-----* Driver Mechanic downloads and updates your Windows device drivers. Driver Mechanic updates: Sound card drivers, Printer drivers, Video card drivers, DVD drivers, Motherboard drivers, AC97 drivers, Webcam drivers, Wireless drivers, Bluetooth drivers, USB drivers, FireWire drivers, Ethernet drivers, Chipset drivers, Router drivers, Windows 7 / XP / Vista drivers, Find more details ….> *-----* Professional Data Recovery Software Amigabit Data Recovery Safe and efficiently restore your lost photos, videos, songs, documents, emails, etc. from a myriad of devices, Find more details ….> *-----* Amigabit Registry Cleaner. Fix all registry errors and fix slow computer quickly, Find more details …> *-----* Internet Caffe Software - Easy, powerful, reliable, user-friendly cybercafe management software, Find more details …> *-----* SmartRegistryCleaner is an advanced Windows registry cleanup and defragmentation tool to fix, repair, optimize registry and boost your computer speed and overall performance, Find more details ….> *-----* One Of The Largest, High-traffic Web Directories On The Internet. Add Your Website To Get Exposure For Your Business Today, Find more details ….> *-----* Gain More Search Engine Traffic And Have More Pages Indexed With A Clean And Professional HTML Sitemap, Find more details ….> *-----* Learn the secrets to get started taking paid surveys, Find more details ….> *-----* How you gain money from the social media networks, Find more details ….> *-----* Written lessons and video tutorials, tools, advice and support for beginners to build a successful affiliate marketing business from scratch, Find more details ….> *-----* Ebook Creation Software, Ebook Delivery System, Ebook Marketing System, All In One Ebook System, Find more details ….> *-----* Auto Submit To 4500 + Websites, Blast Your Ad To 4500+ Classified Websites! Plus Huge Array Of Marketing Tools, Find more details ….> *-----* Make Money From A Digital Camera And An Internet Connection, Find more details ….> *-----* Software Tool and Training Course and Live demo for Rapid Video creation and how to Publish your videos, Find more details ….> *-----* Submit Multiple Websites To Thousands Of Places All Over The Internet With Ease With Fully Automated Software, Find more details ….> *-----* Submit Your RSS Feeds And Blogs To Over 58 Directories And Sites, Find more details ….> *-----* Learn To Find Buyers For Your Domain Names. Earn Money Showing Others How To Do It Too!, Find more details ….> *-----* Learn Traffic secrets Than Send more Traffic to your Websites, Find more details ….> *-----* A Forum For Beginning Investors & Traders, There's Open Exchange Of Financial Information, Ideas, Theories And Strategies For Trading The Financial Markets, Find more details ….> *-----* Candlestick And Divergence Pattern Recogniser, Powerful Trading Strategies And More!, Find more details ….> *-----* Forex Trading Course - The Forex Daily Trading System An Easy To Understand, Step-By-Step Forex Trading Video Course, Find more details ….> *-----* Forex signals results, Forex signals can be delivered via Email / SMS alerts, Find more details ….> *-----* Forex Americas Robot, developed by a experienced team of traders, is an automated profitable forex expert advisor designed for the MetaTrader 4 platform, Find more details ….> *-----* Miftrader Forex System is a fully automated forex trading software with high performance. This system automatically search for trends , confirms and spot out trades with stops and targets, Find more details ….> *-----* StaidForex is a software program that operates on the FOREX market taking automated buying and selling decisions. It operates automatically without the need of any human intervention, Find more details ….

LinksToMarkets.com

Menu / Μενού

- Homepage / Αρχική σελίδα
- About us / Σχετικά με μας
- Contact us / Επικοινωνήστε με μας
- News / Νέα
- Terms and Conditions / Όροι και Προϋποθέσεις
- Computers and Accessories / Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Αξεσουάρ
- Vocabulary for Computers and Accessories / Λεξιλόγιο για Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και Αξεσουάρ
- Website Creation / Δημιουργία Ιστοσελίδας
- Creation and construction of simple banners / Δημιουργία και κατασκευή απλών μπάνερ
- Advertising with banners, advertising banner - Διαφήμιση με μπάνερ, διαφημιστικά μπάνερ
- Women's Clothing and Accessories / Γυναικεία Ρούχα και Αξεσουάρ
- Vocabulary for Women Clothing and Accessories / Λεξιλόγιο για Γυναικεία Ρούχα και Αξεσουάρ
- Children’s Clothes and Accessories / Παιδικά Ρούχα και Αξεσουάρ
- Men's Clothing and Accessories / Αντρικά Ρούχα και Αξεσουάρ
- Vocabulary for Men Clothing and Accessories / Λεξιλόγιο για Αντρικά Ρούχα και Αξεσουάρ
- Komboloi Begleri Accessories / Κομπολόι Μπεγλέρι Αξεσουάρ
- Possible ways to make online - Πιθανοί τρόποι για να κάμεις χρήματα με απευθείας σύνδεση στο διαδίκτυο
- Buy and sell domain name / Αγορά και πώληση domain name
- Foreign Exchange Market / Αγορά Συναλλάγματος
- Vocabulary for Foreign Exchange Market / Λεξιλόγιο για Αγορά Συναλλάγματος
- Basic Rules of Technical Analysis – Daily Technical Analysis / Βασικοί Κανόνες Τεχνικής Ανάλυσης - Ημερήσια Τεχνική Ανάλυση
- Immovable Property, Real Estate / Ακίνητη Περιουσία
- Ads Rental and Selling of Real Estate / Αγγελίες ενοικίασης και Πώλησης Ακίνητης Περιουσίας
- Photos immovable property - Φωτογραφίες ακίνητων περιουσιών
- Used cars and Motorcycles / Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες
- Selling Ads for Used Cars and Motorcycles / Αγγελίες Πώλησης για Μεταχειρισμένα Αυτοκίνητα και Μοτοσικλέτες
- Internet and Classified Ads - Διαδίκτυο και Μικρές Αγγελίες
- Classified Ads ...... / Μικρές Αγγελίες ........
- Holidays and Travels / Διακοπές και Tαξίδια
- Dating and Relations / Γνωρημίες και Σχέσεις
- Cooking recipes - Συνταγές μαγειρικής
- Health and Wellbeing - Υγεία και Ευεξία
- Forum discussions, Post Articles, Post free classified ads - Φόρουμ συζητήσεων, Ανάρτησης άρθρων, Ανάρτησης δωρεάν μικρών αγγελιών.
- Daily visitor statistics - Ημερήσια στατιστικά επισκεψιμότητας
- Archive traffic statistics - Αρχείο στατιστικών επισκεψιμότητας
- All Tags, links to many markets – Όλες οι ετικέτες, συνδέσεις σε πολλές αγορές

- Search / Αναζήτηση
- RSS Feeds / RSS Τροφοδοτήσεις
- Articles Archive / Αρχείο Άρθρων

Site Map / Χάρτης Ιστοσελίδας

Arcor Trading LTD
links to markets
συνδέσεις για αγορές
ссылки на рынки
市場的連結


               linkstomarkets.com