Πτυχιακές εργασίες - Graduate works

2014-05-30 01:46

Οι πτυχιακές εργασίες είναι εργασίες που εκπονούνται από τους φοιτητές στο τελικό στάδιο των σπουδών τους.

Η σύνταξη και η παρουσίαση μίας πτυχιακής εργασίας από τον φοιτητή μίας πανεπιστημιακής σχολής αποτελεί πάντοτε απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή του πτυχίου.

Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι η ενασχόληση του φοιτητή με κάποιο ειδικό θέμα, με στόχο πάντοτε την επέκταση των γνώσεών του και την εμβάθυνση και την ανάπτυξη και επέκταση της ικανότητός του.

Χρειάζεται μεγάλη προσοχή από τους φοιτητές για την επιλογή του θέματος για την πτυχιακή τους εργασία και τα δύο βασικά κριτήρια για την επιλογή του θέματος κατά την δική μου άποψη είναι: α) Να είναι ένα θέμα που να αρέσει και να εμπνέει τον ίδιον τον φοιτητή και β) να συνδυαστεί και με τις μεταπτυχιακές σπουδές εάν θα υπάρξουν.

Η εκπόνησης και παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας αποτελεί την ποιο δύσκολη περίοδο στην φοιτητική ζωή αλλά όταν ο φοιτητής επιλέξει έναν θέμα που του αρέσει και τον εμπνέει τότε τα πράγματα είναι πολύ ποιο εύκολα.

Στην σημερινή εποχή, που είναι η εποχή του διαδικτύου, ο κάθε φοιτητής πάντοτε σε συνεννόηση με τους υπεύθυνους καθηγητές του μπορεί να βρει πληροφορίες για οποιονδήποτε θέμα τον ενδιαφέρει σε πολλές και διάφορες ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες στο διαδύκτιο.

Οι πτυχιακές εργασίες βαθμολογούνται πάντοτε από τους υπεύθυνους καθηγητές σε ότι αφορά το περιεχόμενο και την παρουσίαση τους.

Ο βαθμός μίας πτυχιακής εργασίας συμβάλλει πάντοτε στην τελική βαθμολογία του πτυχίου του φοιτητή.

Μία ολοκληρωμένη και άρτια πτυχιακή εργασία αποτελεί ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας και την βάση για την οποιανδήποτε μελλοντική εξειδίκευση του φοιτητή σε κάποιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. Επίσης η πτυχιακή εργασία αποτελεί προσωπικό κίνητρο για τον κάθε φοιτητή για την εμβάθυνση των γνώσεών του σε κάποιο θέμα που τον ενδιαφέρει.

Εύχομαι ολόψυχα σε όλους τους φοιτητές και φοιτήτριες σε όποιον έτος και αν βρίσκονται καλό διάβασμα και καλή επιτυχία.

Πίσω

Παραδοσιακό Ποδήλατο και Ηλεκτρικό Ποδήλατο

Παραδοσιακό Ποδήλατο και Ηλεκτρικό Ποδήλατο

Το παραδοσιακό ποδήλατο όπως ξέρουμε όλοι είναι το δίτροχο...

Main languages of our Website: Greek and English.
Κύριες γλώσσες της Διαδικτυακής μας Τοποθεσίας : Ελληνικά και Αγγλικά.

Graduate WORKS

Graduate works are works which are carried out by students in the final stage of their studies.

The compilation and presentation of a graduate work by the student of a University School is always a prerequisite in order to receive the degree.

The purpose of the graduate work is the engagement of the students with a specific theme, aiming always to expand their knowledge, deepening , the development and expansion of their abilities.

It requires great attention from students when choosing the topic for their dissertation work and from my opinion there are two main criteria for the choice of subject : a) Have a theme that the student likes and is inspired by it  and b) be combined with graduate studies if there will be any.

The preparation and presentation of the thesis is the difficult period in a student’s life but when the student chooses a topic that he likes and that it inspires him then things are much more easier.

In the current era, which is the era of internet, every student always in consultation with the responsible professors can find information on any topic he is interested in, in a variety of electronic libraries online.

The Graduate theses are marked always by the responsible professors in terms of content and presentation.

The degree of a final work always contributes to the final grade of the student's degree.

Αn integrated and good thesis is a competitive advantage in the labour market and the basis for any future specialization of the student in a graduate program. Also the thesis is a personal motive for every student to deepen their knowledge on a subject that interests them.

I wish wholeheartedly to all students in whatever year they are, good reading and success.

Traditional Bicycle and electric bicycle

Traditional Bicycle and electric bicycle

The traditional bicycle as we all know is the two-wheeled...

links to markets
συνδέσεις για αγορές
ссылки на рынки
市場的連結

trakter links to marketslinks to marketstrakter links to marketslinks to markets trakter links to markets links to marketstrakter links to marketslinks to marketsLinksToMarkets.com

Ads help us operate our website. When you visit our website, our website and advertiser companies can access and use COOKIES on your device to display relevant personalised content ads. See how COOKIES are used and how you can change your settings. By Continuing on this site you accept the use of COOKIES on your device.

Οι διαφημίσεις μας βοηθούν να λειτουργούμε τον διαδικτυακό μας τόπο. Όταν επισκέπτεστε τον διαδικτυακό μας τόπο, ο διαδικτυακός μας τόπος και οι διαφημιζόμενες εταιρείες μπορούν να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν COOKIES στη συσκευή σας για την προβολή σχετικών διαφημίσεων εξατομικευμένου περιεχομένου. Δείτε πως χρησιμοποιούνται τα COOKIES και πως μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην Ιστοσελίδα μας σημαίνει ότι αποδέχεστε τη χρήση των COOKIES στη συσκευή σας.

LinksToMarkets.com

LinksToMarkets.com - Welcome

Revolut.... Revolut - A better way to handle your money ... Connect your other bank accounts to Revolut with Open Banking and manage all your finances in one place; Learn more about Budgeting. Reach your financial goals faster with Personal Vaults....

Revolut.... Κάντε έξυπνες επενδύσεις με πολύτιμα Αγαθά

Revolut.... https://www.revolut.com/es-ES/revolut-plus

Revolut.... Tirez le meilleur parti de votre argent

Revolut.... Mache mehr aus deinem Geld

Revolut.... Investujte inteligentnejšie s cennými komoditami

Revolut.... Invest smarter with valuable Commodities

Revolut.... Investera smartare med värdefulla handelsvaror

Revolut.... Investește mai inteligent cu ajutorul mărfurilor valoroase

Revolut.... Invista de forma mais inteligente com bens de valor

Revolut.... Invester smartere med verdifulle råvarer

Revolut.... Beleg slimmer met waardevolle commodity's

Revolut.... Invest smarter with valuable Commodities

Revolut.... Ieguldiet gudrāk ar vērtīgām Precēm

Revolut.... Intelligenter investieren mit wertvollen Rohstoffen

Revolut.... Gyvenk išmaniau – pirk vertingas žaliavas

Revolut.... Invest smarter with valuable Commodities

Revolut.... Invierte con inteligencia con las materias primas

Revolut.... Κάντε έξυπνες επενδύσεις με πολύτιμα Αγαθά

Revolut.... Investi in modo intelligente, con i prodotti di valore

Revolut.... Invest smarter with valuable Commodities

Revolut.... Retail - Standard

Revolut.... Earn up to 5.00% with Savings Vaults

Localize your website - Manage translation - Reach customers globally - Get international SEO, Click to find more ...Bablic