Main languages of our Website: Greek and English.
Κύριες γλώσσες της Διαδικτυακής μας Τοποθεσίας : Ελληνικά και Αγγλικά.

Ecommerce - Electronic Shop - Online Payments

With the phrase Ecommerce or Electronic Commerce we mean trade, purchases and sales of goods and services made ​​and completes online.

E-Commerce is an easy and simple way for everyone to make their shopping from the comfort of his/her home. You can choose from a wide variety of products and services offered by many companies online on the Internet. You can place your order online and in a short time your shopping will be delivered anywhere you want.

With the phrase Electronic Shop or eShop we mean an online store on the internet that sells a product or service or it can sell many different products and services.

With the phrase Online Payments or Electronic Payments we mean payments made for purchases of products from the internet.

In the current era, which is the era of the internet, more and more buyers buy what they want from online stores on the web and also more and more stores, supermarkets and companies also have online stores to sell their products and services.

A company or a shop or any other business if expanded its activities on the internet, whether selling products or services, with a well-organized website has the potential to expand globally.

A buyer can pay for purchases by credit card or banking transfer or via PayPal.

There are different types of cards: credit, debit and prepaid.

Personally for my online purchases I use a prepaid card and PayPal because I believe its provide more security.

With the prepaid card you put in advance only the money you'll need for this market.

The PayPal functions as a middleman Bank between seller and buyer and keeps your card details hidden and secure and is a universally accepted way of electronic transactions.

All of us we must always be very careful to research and compare before we buy something, whether shopping online or offline and should not give personal information to anyone, such as credit card numbers and numbers House Banking accounts.

Ηλεκτρονικό εμπόριο - Ηλεκτρονικό κατάστημα – Ηλεκτρονικές πληρωμές

Με την φράση Ηλεκτρονικό Εμπόριο εννοούμε τις εμπορικές συναλλαγές, αγορές και πωλήσεις εμπορευμάτων και υπηρεσιών, που γίνονται και αποπερατώνονται μέσω διαδικτύου.

Το Ηλεκτρονικό εμπόριο (E-Commerce) είναι ένας εύκολος και απλός τρόπος για όλους για να κάμουν τις αγορές τους από την άνεση του σπιτιού τους. Μπορείτε να επιλέξετε από μία μεγάλη ποικιλία προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται από πολλές εταιρείες σε απευθείας σύνδεση στο Διαδίκτυο. Μπορείτε να τοποθετήσετε την παραγγελία σας σε απευθείας σύνδεση στο διαδίκτυο και σε μικρό χρονικό διάστημα οι αγορές σας θα σας παραδοθούν οπουδήποτε θέλετε.

Με την φράση Ηλεκτρονικό Κατάστημα εννοούμε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα στο διαδίκτυο που πωλεί ένα προϊόν ή μια υπηρεσία ή μπορεί να πωλά πολλά και διάφορα προϊόντα και υπηρεσίες.

Με την φράση Ηλεκτρονικές Πληρωμές εννοούμε τις πληρωμές που γίνονται για αγορές προϊόντων από το διαδίκτυο.

Στη σημερινή εποχή που είναι η εποχή του διαδικτύου όλο και περισσότεροι αγοραστές αγοράζουν αυτό που θέλουν από ηλεκτρονικά καταστήματα στο διαδίκτυο και επίσης όλο και περισσότερα καταστήματα, υπεραγορές και εταιρείες διαθέτουν και ηλεκτρονικά καταστήματα για να πουλούν τα προϊόντα τους και τις υπηρεσίες τους.

Μία εταιρεία ή ένα κατάστημα ή οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση εάν επεκτείνει τις δραστηριότητες της στο διαδίκτυο, είτε πρόκειται για πωλήσεις προϊόντων ή υπηρεσιών, με μια καλά οργανωμένη διαδικτυακή τοποθεσία έχει τις δυνατότητες να επεκταθεί και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ένας αγοραστής μπορεί να πληρώσει για τις αγορές του με πιστωτική κάρτα ή με τραπεζιτικό έμβασμα ή μέσω του PayPal.

Υπάρχουν διάφοροι τύποι καρτών: πιστωτική, χρεωστική και προπληρωμένη.

Προσωπικά για τις αγορές μου στο διαδίκτυο χρησιμοποιώ την προπληρωμένη κάρτα και το PayPal διότι πιστεύω παρέχουν περισσότερη ασφάλεια.

Με την προπληρωμένη κάρτα βάζεις εκ των προτέρων μόνον τα λεφτά που θα χρειαστείς για την συγκεκριμένη αγορά.

Το PayPal λειτουργεί σαν μία μεσάζοντα Τράπεζα μεταξύ πωλητή και αγοραστή και κρατάει τα στοιχεία της κάρτας σας κρυφά και ασφαλισμένα και είναι ένας παγκόσμια αποδεκτός τρόπος ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Πρέπει πάντοτε να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, να ερευνούμε και να συγκρίνουμε πριν να αγοράσουμε κάτι, είτε πρόκειται για αγορές μέσω διαδικτύου ή εκτός διαδικτύου και να μην δίνουμε προσωπικές πληροφορίες στον οποιονδήποτε, όπως αριθμούς πιστωτικών καρτών και αριθμούς τραπεζιτικών λογαριασμών.

World bazaar or bazaar world ... Reed more at e-world-bazzar.com

links to markets
συνδέσεις για αγορές
ссылки на рынки
市場的連結

trakter links to marketslinks to marketstrakter links to marketslinks to markets trakter links to markets links to marketstrakter links to marketslinks to marketsLinksToMarkets.com

Ads help us operate our website. When you visit our website, our website and advertiser companies can access and use COOKIES on your device to display relevant personalised content ads. See how COOKIES are used and how you can change your settings. By Continuing on this site you accept the use of COOKIES on your device.

Οι διαφημίσεις μας βοηθούν να λειτουργούμε τον διαδικτυακό μας τόπο. Όταν επισκέπτεστε τον διαδικτυακό μας τόπο, ο διαδικτυακός μας τόπος και οι διαφημιζόμενες εταιρείες μπορούν να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν COOKIES στη συσκευή σας για την προβολή σχετικών διαφημίσεων εξατομικευμένου περιεχομένου. Δείτε πως χρησιμοποιούνται τα COOKIES και πως μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην Ιστοσελίδα μας σημαίνει ότι αποδέχεστε τη χρήση των COOKIES στη συσκευή σας.

LinksToMarkets.com