Main languages of our Website: Greek and English.
Κύριες γλώσσες της Διαδικτυακής μας Τοποθεσίας : Ελληνικά και Αγγλικά.

Γνωριμίες και Σχέσεις

Στη σημερινή εποχή σχεδόν τα πάντα γίνονται ηλεκτρονικά διευκολύνοντας την ζωή μας σε μεγάλο βαθμό.

Όταν κάποιος έχει ένα υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο μέσω των διάφορων μηχανών αναζήτησης μπορεί να βρει πληροφορίες για οποιονδήποτε θέμα.

Το διαδίκτυο μας προσφέρει πολλές υπηρεσίες και δυνατότητες μεταξύ άλλων όπως ψυχαγωγίας, εκπαίδευσης, εργασίας και επικοινωνίας  μεταξύ των ανθρώπων σε όλον τον κόσμο .

Στο διαδίκτυο υπάρχουν πολλές ιστοσελίδες και δικτυακοί τόποι όπου κάποιος η κάποια μπορεί να συναντηθούν ηλεκτρονικά να μιλήσουν και να γνωριστούν και ακόμη να κλείσουν ραντεβού για να συναντηθούν.

Πρέπει όλοι μας να είμαστε πάντοτε προσεκτικοί και εκτός διαδικτύου και εντός διαδικτύου διότι παντού και πάντοτε υπάρχουν και οι καλοί και οι κακοί άνθρωποι.

Σε οποιανδήποτε γνωριμία, εκτός διαδικτύου ή εντός διαδικτύου, όλοι πρέπει να δείχνουν τον πραγματικό τους εαυτό, να μην υποκρίνονται και να μην λένε ψέματα διότι αργά ή γρήγορα θα αποκαλυφθούν.

Χρήσιμες Συμβουλές

Πάντοτε να διαφυλάσσετε τις προσωπικές σας πληροφορίες και ποτέ μην δίνετε το όνομα σας, την διεύθυνση σας, το τηλέφωνο σας, φωτογραφίες σας σε αγνώστους που συναντάτε στο Διαδίκτυο.

Πάντοτε να κρατάτε τον κώδικα εισόδου στον υπολογιστή σας μυστικό. Είναι σαν το κλειδί του σπιτιού σας που δεν θα το δίνεται στον οποιανδήποτε άγνωστο.

Να προσέχετε όταν μιλάτε διαμέσου chatroom ή e-mail και να διακόψτε τη συνομιλία όταν κάποιοι σας πιέζουν και σας κάνουν να νιώθετε άβολα.

Μην εμπιστεύεστε ότι διαβάζετε και βλέπεται στο Διαδίκτυο.

Μάθετε να βλέπετε το περιεχόμενο των διάφορων ιστοσελίδων με κριτικό μάτι.

links to markets

Dating and Relations

In today's era almost everything is done electronically facilitating our lives greatly.

When someone has a computer connected to the Internet, through various search engines, he/she can find information on any topic.

The Internet offers many services and features including entertainment, education, work and communication between people around the world.

On the Internet there are many webpages and websites where someone or some people can meet online to talk and meet and even make an appointment to meet.

We all have to be always careful and offline and online because everywhere and always there are good and bad people.

In any acquaintance, offline or Internet, everyone has to show his or her real selves and do not pretend or lie because sooner or later they will be revealed.

Useful Αdvises

Always Protects your personal information and never give your name, your address, your phone, your photos to strangers you meet on the Internet.

Always keep the password secret on your computer. It's like the key to your house that will not be given to any one unknown.

Be careful when you talk in chartroom or via e-mail and stop the conversation when people pressure you and make you feel uncomfortable.

Do not believe everything that you read and see on the Internet.

Learn to see the content of the various websites with a critical eye.

Γάμος, ο θεσμός του γάμου - Marriage, the institution of marriage

Γάμος, ο θεσμός του γάμου

Ο γάμος αποτελεί ένα από τα από ποιο ιερά μυστήρια της...

Marriage, the institution of marriage

Marriage is one of the sacred mysteries of the Orthodox...

LinksToMarkets.com

Menu / Μενού

- Homepage / Αρχική σελίδα
- About us / Σχετικά με μας
- Contact us / Επικοινωνήστε με μας
- News / Νέα
- Terms and Conditions / Όροι και Προϋποθέσεις
- Computers and Accessories / Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Αξεσουάρ
- Vocabulary for Computers and Accessories / Λεξιλόγιο για Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και Αξεσουάρ
- Website Creation / Δημιουργία Ιστοσελίδας
- Creation and construction of simple banners / Δημιουργία και κατασκευή απλών μπάνερ
- Advertising with banners, advertising banner - Διαφήμιση με μπάνερ, διαφημιστικά μπάνερ
- Women's Clothing and Accessories / Γυναικεία Ρούχα και Αξεσουάρ
- Vocabulary for Women Clothing and Accessories / Λεξιλόγιο για Γυναικεία Ρούχα και Αξεσουάρ
- Children’s Clothes and Accessories / Παιδικά Ρούχα και Αξεσουάρ
- Men's Clothing and Accessories / Αντρικά Ρούχα και Αξεσουάρ
- Vocabulary for Men Clothing and Accessories / Λεξιλόγιο για Αντρικά Ρούχα και Αξεσουάρ
- Komboloi Begleri Accessories / Κομπολόι Μπεγλέρι Αξεσουάρ
- Possible ways to make online - Πιθανοί τρόποι για να κάμεις χρήματα με απευθείας σύνδεση στο διαδίκτυο
- Buy and sell domain name / Αγορά και πώληση domain name
- Foreign Exchange Market / Αγορά Συναλλάγματος
- Vocabulary for Foreign Exchange Market / Λεξιλόγιο για Αγορά Συναλλάγματος
- Basic Rules of Technical Analysis – Daily Technical Analysis / Βασικοί Κανόνες Τεχνικής Ανάλυσης - Ημερήσια Τεχνική Ανάλυση
- Immovable Property, Real Estate / Ακίνητη Περιουσία
- Ads Rental and Selling of Real Estate / Αγγελίες ενοικίασης και Πώλησης Ακίνητης Περιουσίας
- Photos immovable property - Φωτογραφίες ακίνητων περιουσιών
- Used cars and Motorcycles / Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες
- Selling Ads for Used Cars and Motorcycles / Αγγελίες Πώλησης για Μεταχειρισμένα Αυτοκίνητα και Μοτοσικλέτες
- Internet and Classified Ads - Διαδίκτυο και Μικρές Αγγελίες
- Classified Ads ...... / Μικρές Αγγελίες ........
- Holidays and Travels / Διακοπές και Tαξίδια
- Dating and Relations / Γνωρημίες και Σχέσεις
- Cooking recipes - Συνταγές μαγειρικής
- Health and Wellbeing - Υγεία και Ευεξία
- Forum discussions, Post Articles, Post free classified ads - Φόρουμ συζητήσεων, Ανάρτησης άρθρων, Ανάρτησης δωρεάν μικρών αγγελιών.
- Daily visitor statistics - Ημερήσια στατιστικά επισκεψιμότητας
- Archive traffic statistics - Αρχείο στατιστικών επισκεψιμότητας
- All Tags, links to many markets – Όλες οι ετικέτες, συνδέσεις σε πολλές αγορές

- Search / Αναζήτηση
- RSS Feeds / RSS Τροφοδοτήσεις
- Articles Archive / Αρχείο Άρθρων

Site Map / Χάρτης Ιστοσελίδας

links to markets
συνδέσεις για αγορές
ссылки на рынки
市場的連結

Dating and relations, LinksToMarkets.com
               LinksToMarkets.com