Main languages of our Website: Greek and English.
Κύριες γλώσσες της Διαδικτυακής μας Τοποθεσίας : Ελληνικά και Αγγλικά.

Αγορά και πώληση domain name

Κατά αρχήν, τη είναι το domain name?

To domain name είναι η διεύθυνση μίας διαδικτυακής τοποθεσίας. Κάθε διαδικτυακή τοποθεσία έχει την δική της διεύθυνση και δεν μπορεί να υπάρξει άλλη διαδικτυακή τοποθεσία με την ίδια διεύθυνση.

Στην σημερινή εποχή που είναι η εποχή του παγκόσμιου ανταγωνισμού, η καταχώρηση εναλλακτικών ονομάτων του διαδικτυακού σας χώρου αποτελεί την καλύτερη προστασία για το όνομα του Διαδικτυακού σας Χώρου και της Επιχείρησής σας.

Μπορεί ο καθένας μας να αγοράσει έναν domain name χωρίς να απαιτείται να έχει ήδη δημιουργήσει την δική του διαδικτυακή τοποθεσία.

Κατά την αγορά ενός domain name μπορεί κάποιος να το παρκάρει και να παρουσιάζεται στους επισκέπτες σαν μία υπό κατασκευή ιστοσελίδα. Το λεγόμενο domain name parking δηλώνει ότι μία διαδικτυακή τοποθεσία είναι κατοχυρωμένη και ότι ανήκει σε κάποιον. Μπορεί κάποιος να επιλέξει προσωρινά αυτή τη λειτουργία μέχρι να δημιουργήσει την δική του διαδικτυακή τοποθεσία, είτε εάν θέλει να πωλήσει το domain name σε κάποιον άλλον.

Επίσης μπορεί κάποιος να αξιοποιήσει ένα domain name του με το λεγόμενο Cash parking για να τοποθετούνται διαφημίσεις και να κερδίζει κάποια χρήματα.

Ένας άλλος τρόπος αξιοποίησης ενός domain name είναι το λεγόμενο domain name forwarding, δηλαδή να στέλλονται οι επισκέπτες σε μίαν άλλη ιστοσελίδα προσωρινά ή μόνιμα.

Επειδή το κάθε domain name είναι μοναδικό αυτή η μοναδικότητα δίδει αξία και η αξία γίνεται πολύ μεγάλη όταν η ονομασία του domain name είναι αρκετά περιγραφική και καλή.

Από ότι διάβασα κάπου στο διαδίκτυο, το domain name με το όνομα Insure.com πωλήθηκε το 2009 για 16 εκατ. Δολάρια και το 2008 το domain name με το όνομα Fund.com πωλήθηκε για 10 εκατ. Δολάρια.

Ενδιαφέρεσθε να αγοράσετε ή να πωλήσετε το domain name σας?
Έχετε domain name προς πώληση?

Εάν θέλετε να πουλήσετε το domain name σας, σας προσφέρουμε μια πολύ απλή και φθηνή διαδικασία.

Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας που βρίσκετε ποιο κάτω και καταχωρίστε τα στοιχεία του domain name σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας εντός 24 ωρών.

Το όνομα του domain name σας θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας  με ενσωματωμένη σύνδεση στην Ηλεκτρονική σας διεύθυνση για να επικοινωνούν και να διαπραγματευθούν μαζί σας οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές.

Το κόστος ανάρτησης της αγγελίας πώλησης του domain name σας για έναν χρόνο είναι μόνον 10 ευρώ χωρίς οποιανδήποτε άλλη κρυφή ή φανερή προμήθεια.

Ποιο κάτω ακολουθεί η λίστα των domain name που διατίθενται προς πώληση μαζί με ενσωματωμένη σύνδεση στην Ηλεκτρονική διεύθυνση του πωλητή.

Buy and sell domain name

In principle, what is the domain name?

The domain name is the address of a website. Each website has its own address and there cannot be another website with the same address.

The today's era is the era of global competition, the entry of alternative names of your website is the best protection for the name of your Website and your Business.

Anyone can buy a domain name without having to have already created its own website.

When buying a domain name, it can still be parked and presented to visitors as a site under construction. The so-called domain name parking indicates that a web site is proprietary and that belongs to someone. One can choose this mode temporarily to create his own web site, or if he wants to sell it to someone else.

Also one can utilize a domain name with the so-called Cash parking for placing ads and earning some money.

Another way to use a domain name is called domain name forwarding, ie sending visitors to another site temporarily or permanently.

Because each domain name is unique this uniqueness gives value and the value becomes very large when the name of the domain name is pretty descriptive and good.

From what I read somewhere on the Internet, the domain name with the name Insure.com was sold in 2009 for 16 million dollars and in 2008 the domain name with the name Fund.com was sold for 10 million dollars.

Interested to buy or sell your domain name?
Do you have domain name for sale?

If you want to sell your domain name we offer you a very simple and cheap process. 

Contact us via the contact form that you find below and enter the details of your domain name and we will contact you within 24 hours.

The name of your domain name will be posted on our website along with embedded link to your email address in order to communicate and negotiate with your interested buyers.

The mounting cost of the ad sale of your domain name for one year is only 10 euros without any other hidden or otherwise commission.

Below is a list of domain names available for sale along with embedded link to the email address of the seller.

Επικοινωνήστε με μας – Contact us, Υποβολή - Submission

For your ad sale of your domain name you can pay securely via PayPal.

Για την αγγελία πώλησης του domain name σας μπορείτε να πληρώσετε με ασφάλεια μέσω PayPal.

Ποιο κάτω ακολουθεί η λίστα των domain name που διατίθενται προς πώληση μαζί με ενσωματωμένη σύνδεση στην Ηλεκτρονική διεύθυνση του πωλητή.

Below is a list of domain names available for sale along with embedded link to the email address of the seller.

Type A (domain name or website): only domain name

1

2

3

Type B (domain name or website): domain name and website

1 - 1a

links to markets
συνδέσεις για αγορές
ссылки на рынки
市場的連結

Buy and sell domain nametrakter links to marketslinks to marketstrakter links to marketslinks to markets trakter links to markets links to marketstrakter links to marketslinks to marketsLinksToMarkets.com

Ads help us operate our website. When you visit our website, our website and advertiser companies can access and use COOKIES on your device to display relevant personalised content ads. See how COOKIES are used and how you can change your settings. By Continuing on this site you accept the use of COOKIES on your device.

Οι διαφημίσεις μας βοηθούν να λειτουργούμε τον διαδικτυακό μας τόπο. Όταν επισκέπτεστε τον διαδικτυακό μας τόπο, ο διαδικτυακός μας τόπος και οι διαφημιζόμενες εταιρείες μπορούν να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν COOKIES στη συσκευή σας για την προβολή σχετικών διαφημίσεων εξατομικευμένου περιεχομένου. Δείτε πως χρησιμοποιούνται τα COOKIES και πως μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην Ιστοσελίδα μας σημαίνει ότι αποδέχεστε τη χρήση των COOKIES στη συσκευή σας.

LinksToMarkets.Com

LinksToMarkets.com - Welcome

Revolut.... Revolut - A better way to handle your money ... Connect your other bank accounts to Revolut with Open Banking and manage all your finances in one place; Learn more about Budgeting. Reach your financial goals faster with Personal Vaults....

Revolut.... Κάντε έξυπνες επενδύσεις με πολύτιμα Αγαθά

Revolut.... https://www.revolut.com/es-ES/revolut-plus

Revolut.... Tirez le meilleur parti de votre argent

Revolut.... Mache mehr aus deinem Geld

Revolut.... Investujte inteligentnejšie s cennými komoditami

Revolut.... Invest smarter with valuable Commodities

Revolut.... Investera smartare med värdefulla handelsvaror

Revolut.... Investește mai inteligent cu ajutorul mărfurilor valoroase

Revolut.... Invista de forma mais inteligente com bens de valor

Revolut.... Invester smartere med verdifulle råvarer

Revolut.... Beleg slimmer met waardevolle commodity's

Revolut.... Invest smarter with valuable Commodities

Revolut.... Ieguldiet gudrāk ar vērtīgām Precēm

Revolut.... Intelligenter investieren mit wertvollen Rohstoffen

Revolut.... Gyvenk išmaniau – pirk vertingas žaliavas

Revolut.... Invest smarter with valuable Commodities

Revolut.... Invierte con inteligencia con las materias primas

Revolut.... Κάντε έξυπνες επενδύσεις με πολύτιμα Αγαθά

Revolut.... Investi in modo intelligente, con i prodotti di valore

Revolut.... Invest smarter with valuable Commodities

Revolut.... Retail - Standard

Revolut.... Earn up to 5.00% with Savings Vaults

Localize your website - Manage translation - Reach customers globally - Get international SEO, Click to find more ...Bablic