Main languages of our Website: Greek and English.
Κύριες γλώσσες της Διαδικτυακής μας Τοποθεσίας : Ελληνικά και Αγγλικά.

Advertising with banners, advertising banner

As I've mentioned before, a very common way of advertising on the Internet is by using promotional banners (advertising icons).

The most successful sites use banner advertising, which is placed in several other serious websites, in order to drive traffic to the site.

The advertising banners are placed on various sites in order to advertise with their appearance another website that offers a service or a product and they intend to attract visitors in order for them to click on those ad banners. When they click on the ad banners, they are immediately transferred to the website of the product or service which is being advertised.

Every website owner as part of his/her strategy to advertise in a better way their web site and to increase the traffic to his/her website, must use the promotional banner.

For this, we offer an option to advertise your site with advertising banners in the vast world of the Internet with a very simple and inexpensive process.

We will place your ad banner with dimensions 468pxX60px on one page of our web site that you will choose from only 15 euros for every 3 months.

For the placement cost for each dimension of advertising banners see below the relevant table.

If for any reason, after the posting of your ad banner, you cancel your ad the collected amount will be considered as paid up amount for payment of the services we have offered you.

* Websites with inappropriate content, which includes racist or xenophobic content, promote harmful behaviour, presentation pornography, promoting violence, etc., are not acceptable for advertising.

Contact us via the contact form which you will find below and enter the details of your web site and we will contact you within 24 hours.

Διαφήμιση με μπάνερ, διαφημιστικά μπάνερ

Όπως έχω αναφέρει και προηγουμένως ένας πολύ συνηθισμένος τρόπος διαφήμισης στο διαδίκτυο είναι με την χρήση διαφημιστικών μπάνερ (διαφημιστικά εικονίδια).

Οι ποιο επιτυχημένες διαδικτυακές τοποθεσίες χρησιμοποιούν διαφημιστικά μπάνερ, τα οποία τοποθετούνται σε διάφορες άλλες σοβαρές ιστοσελίδες, για να αυξήσουν την επισκεψιμότητά τους.

Τα διαφημιστικά μπάνερ τοποθετούνται σε διάφορες διαδικτυακές τοποθεσίες με στόχο να διαφημίσουν με την εμφάνισή τους μίαν άλλη διαδικτυακή τοποθεσία που προσφέρει μία υπηρεσία ή ένα προϊόν και σκοπό έχουν να προσελκύσουν τους επισκέπτες να κάνουν κλικ στο διαφημιστικό αυτό μπάνερ και όταν κάνουν κλικ μεταφέρονται αμέσως στην ιστοσελίδα του προϊόντος ή της υπηρεσίας που διαφημίζεται.

Κάθε ιδιοκτήτης ιστοσελίδας σαν μέρος της στρατηγικής του για την καλύτερη διαφήμιση της διαδικτυακής του τοποθεσίας και για να αυξήσει την επισκεψιμότητα της διαδικτυακής του τοποθεσίας πρέπει να χρησιμοποιεί τα διαφημιστικά μπάννερ.

Προς τούτο σας προσφέρουμε μία δυνατότητα για να διαφημίσετε την διαδικτυακή σας τοποθεσία με διαφημιστικά μπάνερ στον απέραντο κόσμο του διαδικτύου με μία πάρα πολύ απλή και φθηνή διαδικασία.

Θα τοποθετήσουμε το διαφημιστικό σας μπάνερ με διαστάσεις 468pxX60px σε μία σελίδα της διαδικτυακής μας τοποθεσίας που εσείς θα επιλέξετε με μόνον 15 ευρώ για κάθε 3 μήνες.

Για το κόστος τοποθέτησης για την κάθε διάσταση διαφημιστικού μπάνερ δείτε ποιο κάτω τον σχετικό πίνακα.

Εάν για οποιανδήποτε λόγο μετά την ανάρτηση του διαφημιστικού σας μπάννερ ακυρώσετε την διαφήμιση σας το πληρωθέν ποσόν θα θεωρείτε σαν πληρωθέν ποσόν για την εξόφληση των υπηρεσιών που σας προσφέραμε.

* Ιστοσελίδες με ακατάλληλο περιεχόμενο, που περιλαμβάνει ρατσιστικό ή ξενοφοβικό περιεχόμενο, προώθηση επιβλαβών συμπεριφορών,  παρουσίαση πορνογραφικού υλικού, προώθηση βίας κ.λ.π, δεν γίνονται αποδεκτές για διαφήμιση.

Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας που βρίσκετε ποιο κάτω και καταχωρίστε τα στοιχεία της διαδικτυακής σας τοποθεσία και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας εντός 24 ωρών.

Contact - Επικοινωνία

Cost for placement of advertising banners based on the different sizes of banners - Κόστος για την τοποθέτηση διαφημιστικών μπάνερ με βάση τις διάφορες διαστάσεις μπάνερ.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ Δειάρκεια Ανάρτησης Τιμή
dimensions designation
duration of Suspension
Price
 Rectangles and Pop-Ups    
300px x 250px Medium rectangle 90 days 40,00 €
250px x 250px Square Pop-Up 90 days 34,00 €
240px x 400px Vertical Rectangle 90 days 50,00 €
336px x 280px Large Rectangle 90 days 50,00 €
180px x 150px Rectangle 90 days 15,00 €
300px x 100px Rectangle 90 days 16,00 €
720px x 300px Pop-Under δεν προσφέρεται  
    not offered  
 Banners and Buttons    
468px x 60px Full Banner 90 days 15,00 €
234px x 60px Half Banner 90 days 10,00 €
88px x 31px Micro Bar 90 days 5,00 €
120px x 90px Button 1 90 days 7,00 €
120px x 60px Button 2 90 days 6,00 €
120px x 240px Vertical Banner 90 days 15,00 €
125px x 125px Square Button 90 days 8,00 €
728px x 90px Leaderboard not offered  
       
Skyscrapers    
160px x 600px Wide Skyscraper 90 days 50,00 €
120px x 600px Skyscraper 90 days 45,00 €
300px x 600px Half Page Ad 90 μέρες 90,00 €
       

Για την διαφήμιση σας με οποιανδήποτε διαφημιστικό σας μπάνερ μπορείτε να πληρώσετε με ασφάλεια μέσω PayPal.

For your advertisement with any advertising banners you can pay securely via PayPal.

CPC – CPM – CPV - CPI methods of advertising on the internet

CPC – CPM – CPV - CPI τρόποι διαφήμισης στο διαδίκτυο

Κόστος ανά κλικ (CPC) Τι εννοούμε? Κόστος ανά...

CPC – CPM – CPV - CPI methods of advertising on the internet

Cost per click (CPC) What do we mean? Cost per...
LinksToMarkets.com

Menu / Μενού

- Homepage / Αρχική σελίδα
- About us / Σχετικά με μας
- Contact us / Επικοινωνήστε με μας
- News / Νέα
- Terms and Conditions / Όροι και Προϋποθέσεις
- Computers and Accessories / Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Αξεσουάρ
- Vocabulary for Computers and Accessories / Λεξιλόγιο για Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και Αξεσουάρ
- Website Creation / Δημιουργία Ιστοσελίδας
- Creation and construction of simple banners / Δημιουργία και κατασκευή απλών μπάνερ
- Advertising with banners, advertising banner - Διαφήμιση με μπάνερ, διαφημιστικά μπάνερ
- Women's Clothing and Accessories / Γυναικεία Ρούχα και Αξεσουάρ
- Vocabulary for Women Clothing and Accessories / Λεξιλόγιο για Γυναικεία Ρούχα και Αξεσουάρ
- Children’s Clothes and Accessories / Παιδικά Ρούχα και Αξεσουάρ
- Men's Clothing and Accessories / Αντρικά Ρούχα και Αξεσουάρ
- Vocabulary for Men Clothing and Accessories / Λεξιλόγιο για Αντρικά Ρούχα και Αξεσουάρ
- Komboloi Begleri Accessories / Κομπολόι Μπεγλέρι Αξεσουάρ
- Possible ways to make online - Πιθανοί τρόποι για να κάμεις χρήματα με απευθείας σύνδεση στο διαδίκτυο
- Buy and sell domain name / Αγορά και πώληση domain name
- Foreign Exchange Market / Αγορά Συναλλάγματος
- Vocabulary for Foreign Exchange Market / Λεξιλόγιο για Αγορά Συναλλάγματος
- Basic Rules of Technical Analysis – Daily Technical Analysis / Βασικοί Κανόνες Τεχνικής Ανάλυσης - Ημερήσια Τεχνική Ανάλυση
- Immovable Property, Real Estate / Ακίνητη Περιουσία
- Ads Rental and Selling of Real Estate / Αγγελίες ενοικίασης και Πώλησης Ακίνητης Περιουσίας
- Photos immovable property - Φωτογραφίες ακίνητων περιουσιών
- Used cars and Motorcycles / Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες
- Selling Ads for Used Cars and Motorcycles / Αγγελίες Πώλησης για Μεταχειρισμένα Αυτοκίνητα και Μοτοσικλέτες
- Internet and Classified Ads - Διαδίκτυο και Μικρές Αγγελίες
- Classified Ads ...... / Μικρές Αγγελίες ........
- Holidays and Travels / Διακοπές και Tαξίδια
- Dating and Relations / Γνωρημίες και Σχέσεις
- Cooking recipes - Συνταγές μαγειρικής
- Health and Wellbeing - Υγεία και Ευεξία
- Forum discussions, Post Articles, Post free classified ads - Φόρουμ συζητήσεων, Ανάρτησης άρθρων, Ανάρτησης δωρεάν μικρών αγγελιών.
- Daily visitor statistics - Ημερήσια στατιστικά επισκεψιμότητας
- Archive traffic statistics - Αρχείο στατιστικών επισκεψιμότητας
- All Tags, links to many markets – Όλες οι ετικέτες, συνδέσεις σε πολλές αγορές

- Search / Αναζήτηση
- RSS Feeds / RSS Τροφοδοτήσεις
- Articles Archive / Αρχείο Άρθρων

Site Map / Χάρτης Ιστοσελίδας

links to markets
συνδέσεις για αγορές
ссылки на рынки
市場的連結

Links to Markets for your Markets Useful Links for many Markets,

                                       LinksToMarkets.com